Main1

Pneumatic, hydraulic, central lubrication

CUBE - About us

Our company was estblished in Jelenia Góra, Poland in 2013.

We deal with hydraulics, pneumatic, central lubrication systems and piping, in scope of:
- Design,
- Equipment supply,
- Assembly,
- Services,


We have experience in applications in the pulp and paper, mining, power industries, gained during numerous assembly, commissioning and services in Poland and worldwide.

 • Design

 • Equipment supply

 • Assembly

 • Services

 

From the design to service of the pneumatic, hydraulic, central lubrication systems.

We offer complex solutions for new and existing hydraulic, pneumatic and central lubriaction systems inclouding:

 

 

1.     Design:

2.     Supply:

3.     Assembly

4.     Service

 

 

Ważniejsze realizacje

Nasza współpraca z przedsiębiorstwami z branży przemysłu papierniczego, wydobywczego czy energetycznego zaowocowała wieloma realizacjami. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ przybliżają zakres prac, jakie jesteśmy w stanie dla Państwa wykonać. Wśród nich możemy pochwalić się:

1. Opracowanie dokumentacji , dostawa elementów i uruchomienie układu hydraulicznego nowej linii produkcyjnej elementów metalowych,

2. Opracowanie wstępnego projektu systemu hydraulicznego prasy szerokiego docisku maszyny papierniczej,

3. Opracowanie dokumentacji, wykonanie agregatu i instalacji oraz uruchomienie układu hydraulicznego nowej linii automatycznej do produkcyjnej elementów metalowych,

4. Opracowanie dokumentacji, wykonanie agregatu oraz uruchomienie układu centralnego

5. Opracowanie dokumentacji, wykonanie oraz uruchomienie układu centralnego smarowania smarem stałym części mokrej maszyny papierniczej

6. Projekt, wykonanie i uruchomienie agregatu hydraulicznego linii do konfekcjonowania papieru,

7. Remont, modernizacja i rozbudowa agregatu hydraulicznego prasy zaklejającej maszyny papierniczej

8. Remont modernizacja i rozbudowa agregatu hydraulicznego nawijarki maszyny papierniczej

9. Projekt, wykonanie i uruchomienie agregatu i instalacji do prasy głęboko tłoczącej o nacisku 650 Ton

10. Projekt wstępny i nadzór nad montażem modernizacji układu centralnego smarowania maszyny papierniczej

11. Serwis układu hydraulicznego i regeneracja siłownika prasy filtracyjnej

12. Projekt, wykonanie i testy bloku zaworowego sterowania hydraulicznego nawijarki maszyny papierniczej

13. Modernizacja układu hydraulicznego belownicy makulatury

14. Projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie bloku zaworowego sterowania hydraulicznego docisku elektrody zgrzewarki,

15. Projekt, dostawa elementów ,  montaż i uruchomienie instalacji hydraulicznej nawijarki (wykonanie w standardach amerykańskich)

16. Projekt, dostawa elementów,  montaż i uruchomienie instalacji hydraulicznej prasy szerokiego docisku maszyny papierniczej

17. Projekt, dostawa elementów,  montaż i próby instalacji hydraulicznej sekcji prasowej maszyny papierniczej

18. Remont (po pożarze) urządzenie ze sterowaniem pneumatycznym

19. Przygotowanie układu hydraulicznego do testów oraz udział w testach prototypu wału z regulowaną bombiastością maszyny papierniczej

Kompleksowa obsługa instalacji hydrauliki siłowej

Oferujemy kompleksową obsługę systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania. Współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorstwami przemysłu papierniczego, wydobywczego i energetycznego, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi do podjęcia zleceń od firm działających w innych branżach. Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich świadczonych przez nas usług szczegółowo opisanych poniżej.

Zapraszamy!

1.     Projektowanie systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

W zakres oferty wchodzi m.in. przygotowanie:

 • wyceny budżetowej,
 • projektu wstępnego systemu (rysunki schematów, obliczenia matematyczne, określenie głównych komponentów),
 • specyfikacji technicznej urządzeń do zapytań ofertowych,
 • oceny merytorycznej ofert dostawców,
 • weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez dostawców,
 • projektu instalacji w terenie i na maszynie,
 • dokumentacji wykonawczej instalacji – z rozbiciem na poszczególne elementy,
 • instrukcji obsługi - w tym także procedury uruchomienia i płukania,
 • projektu modernizacji dla istniejących już systemów i instalacji,
 • projektów optymalizacji produkcji lub rozwoju produktów,
 • dokumentacji pomontażowej,
 • dokumentacji systemów istniejących.

2.     Dostawa elementów systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

W ramach tych usług dostarczamy elementy od razu gotowe do montażu:

 • złącza hydrauliczne, rury i węże,
 • bloki zaworowe i zawory,
 • akumulatory hydrauliczne, chłodnice i filtry,
 • aparaturę kontrolno-pomiarowa,
 • agregaty,
 • części zamienne.

3.     Montaż systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

Usługa ta to cały zestaw działań, których efektem końcowym jest system bądź instalacja gotowa do pracy.

Możemy tu wymienić:

 • montaż rurociągów,
 • płukanie rurociągów i ich próby ciśnieniowe,
 • montaż urządzeń,
 • rozbudowę i modyfikacje istniejących urządzeń i linii,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad montażem,
 • przenoszenie systemów, które już istnieją,
 • zakuwanie węży hydraulicznych

4.     Serwis systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

Szereg prac mających na celu utrzymanie systemów w ciągłym ruchu i w odpowiednim stanie technicznym.

W ramach tych działań wykonujemy:

 • przeglądy okresowe,
 • uruchomienia,
 • ocenę stanu oraz inwentaryzację istniejących układów,
 • diagnostykę,
 • filtrację oleju,
 • badanie klasy czystości oleju,
 • napełnianie akumulatorów hydraulicznych,
 • doszczelnianie układów oraz usuwanie przecieków z instalacji,
 • wykonanie i wymiana węży hydraulicznych u klienta.

5.     Usługi w zakresie demontażu oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Jest to poniekąd nasza działalność poboczna wynikająca potrzeb pojawiających się na rynku, a które jesteśmy w stanie realizować z uwagi na naszą wiedzę oraz doświadczenie.

W tym przypadku Klient może od nas oczekiwać:

 • inwentaryzacji przed demontażem,
 • opracowania technologii bezpiecznego demontażu,
 • przygotowania specyfikacji i oznakowania przenoszonych elementów,
 • demontażu mechanicznego,
 • opracowania technologii bezpiecznego montażu,
 • wykonania nadzoru nad montażem mechanicznym,
 • montażu mechanicznego,
 • ustawienia geodezyjnego elementów maszyn,
 • opracowania kosztorysów oraz harmonogramów prac montażowych i demontażowych.

 

Kontakt

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane kompleksową obsługą instalacji: stworzeniem projektu, dostawą elementów, montażem całego systemu oraz serwisem centralnego smarowania i układów hydrauliki siłowej i pneumatyki występujących w urządzeniach i maszynach przemysłowych różnego rodzaju. Staramy się przez cały czas wychodzić naprzeciw potrzebom naszym Klientów, dlatego nieustannie się rozwijamy i poszerzamy naszą wiedzę z zakresy tego typu instalacji. Nasi kontrahenci mogą na nas zawsze liczyć, gdyż staramy się być bardzo elastyczni w kwestiach zakresu prac oraz terminów ich realizacji.

Zapraszamy do współpracy!

CUBE Jakub Lewandowski

ul. Kopernika 2/13
58-500 Jelenia Góra

adres warsztatu:

ul. Wolności 243
58-560 Jelenia Góra (Cieplice)

 

tel.: 508 402 292

e-mail: jakub.lewandowski.cube@gmail.com
www.cube-jl.pl

NIP 611-252-38-58

REGON 022250168

Pneumatyka, hydraulika siłowa, centralne smarowanie

CUBE - o nas

Nasza firma istnieje na rynku już wiele lat. Działalność prowadzimy głównie na Dolnym Śląsku. Skupiamy się w obrębie tematyki związanej z systemami oraz instalacjami hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania, przy czym podstawę naszych działań stanowi serwis tych urządzeń.

Maszyny branży papierniczej

Na przestrzeni lat naszego funkcjonowania przechodziliśmy rożne metamorfozy, by ostateczni ustabilizować się na kilku wybranych specjalizacjach. Naszymi głównymi kontrahentami są przedsiębiorstwa z branży papierniczej. Dla nich nasza oferta zawiera między innymi projekty i dostawę układów hydraulicznych docisku pras, w tym również pras szerokiego docisku, układów hydraulicznych i pneumatycznych nawijarek, krajarek i powlekarek, a także układów centralnego smarowania olejowego lub smarem stałym.

Współpracujemy także z przemysłem wydobywczym w zakresie opracowania dokumentacji układów hydraulicznych i centralnego smarowania wielonaczyniowych koparek i zwałowarek, natomiast dla przemysłu energetycznego nasza oferta zawiera m.in. modyfikacje oraz nadzór nad montażem układów hydraulicznych wózków wygarniających, układów centralnego smarowania smarem stałym wodnych turbin oraz układów olejowych turbin konwencjonalnych.

 • Projektowanie

 • Dostawa

 • Montaż

 • Serwis

Od projektu do serwisu pneumatyki, hydrauliki siłowej, centralnego smarowania

W ramach tych wszystkich specjalizacji oferujemy kompleksowa obsługę. Klient może zlecić nam przygotowanie projektu systemu wraz z dokumentacją wykonawczą elementów instalacji. Podejmujemy się również dostawy podzespołów i montażu całego mechanizmu. Przede wszystkim zajmujemy się serwisem instalacji, w tym przeglądami okresowymi, ale realizujemy również zlecenia demontażu i montażu urządzeń i maszyn przemysłowych dołączając do tego różnego rodzaju dokumentację, np. inwentaryzację części.

Stale się rozwijamy i staramy się najlepiej dopasować do potrzeb Klienta. Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!