Oferta

Kompleksowa obsługa instalacji hydrauliki siłowej

Oferujemy kompleksową obsługę systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania. Współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorstwami przemysłu papierniczego, wydobywczego i energetycznego, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi do podjęcia zleceń od firm działających w innych branżach. Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich świadczonych przez nas usług szczegółowo opisanych poniżej.

Zapraszamy!

1.     Projektowanie systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

W zakres oferty wchodzi m.in. przygotowanie:

 • wyceny budżetowej,
 • projektu wstępnego systemu (rysunki schematów, obliczenia matematyczne, określenie głównych komponentów),
 • specyfikacji technicznej urządzeń do zapytań ofertowych,
 • oceny merytorycznej ofert dostawców,
 • weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez dostawców,
 • projektu instalacji w terenie i na maszynie,
 • dokumentacji wykonawczej instalacji – z rozbiciem na poszczególne elementy,
 • instrukcji obsługi - w tym także procedury uruchomienia i płukania,
 • projektu modernizacji dla istniejących już systemów i instalacji,
 • projektów optymalizacji produkcji lub rozwoju produktów,
 • dokumentacji pomontażowej,
 • dokumentacji systemów istniejących.

2.     Dostawa elementów systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

W ramach tych usług dostarczamy elementy od razu gotowe do montażu:

 • złącza hydrauliczne, rury i węże,
 • bloki zaworowe i zawory,
 • akumulatory hydrauliczne, chłodnice i filtry,
 • aparaturę kontrolno-pomiarowa,
 • agregaty,
 • części zamienne.

3.     Montaż systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

Usługa ta to cały zestaw działań, których efektem końcowym jest system bądź instalacja gotowa do pracy.

Możemy tu wymienić:

 • montaż rurociągów,
 • płukanie rurociągów i ich próby ciśnieniowe,
 • montaż urządzeń,
 • rozbudowę i modyfikacje istniejących urządzeń i linii,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad montażem,
 • przenoszenie systemów, które już istnieją,
 • zakuwanie węży hydraulicznych

4.     Serwis systemów i instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz centralnego smarowania.

Szereg prac mających na celu utrzymanie systemów w ciągłym ruchu i w odpowiednim stanie technicznym.

W ramach tych działań wykonujemy:

 • przeglądy okresowe,
 • uruchomienia,
 • ocenę stanu oraz inwentaryzację istniejących układów,
 • diagnostykę,
 • filtrację oleju,
 • badanie klasy czystości oleju,
 • napełnianie akumulatorów hydraulicznych,
 • doszczelnianie układów oraz usuwanie przecieków z instalacji,
 • wykonanie i wymiana węży hydraulicznych u klienta.

5.     Usługi w zakresie demontażu oraz montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Jest to poniekąd nasza działalność poboczna wynikająca potrzeb pojawiających się na rynku, a które jesteśmy w stanie realizować z uwagi na naszą wiedzę oraz doświadczenie.

W tym przypadku Klient może od nas oczekiwać:

 • inwentaryzacji przed demontażem,
 • opracowania technologii bezpiecznego demontażu,
 • przygotowania specyfikacji i oznakowania przenoszonych elementów,
 • demontażu mechanicznego,
 • opracowania technologii bezpiecznego montażu,
 • wykonania nadzoru nad montażem mechanicznym,
 • montażu mechanicznego,
 • ustawienia geodezyjnego elementów maszyn,
 • opracowania kosztorysów oraz harmonogramów prac montażowych i demontażowych.