Realizacje

Ważniejsze realizacje

Nasza współpraca z przedsiębiorstwami z branży przemysłu papierniczego, wydobywczego czy energetycznego zaowocowała wieloma realizacjami. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ przybliżają zakres prac, jakie jesteśmy w stanie dla Państwa wykonać. Wśród nich możemy pochwalić się:

1. Opracowanie dokumentacji , dostawa elementów i uruchomienie układu hydraulicznego nowej linii produkcyjnej elementów metalowych,

2. Opracowanie wstępnego projektu systemu hydraulicznego prasy szerokiego docisku maszyny papierniczej,

3. Opracowanie dokumentacji, wykonanie agregatu i instalacji oraz uruchomienie układu hydraulicznego nowej linii automatycznej do produkcyjnej elementów metalowych,

4. Opracowanie dokumentacji, wykonanie agregatu oraz uruchomienie układu centralnego

5. Opracowanie dokumentacji, wykonanie oraz uruchomienie układu centralnego smarowania smarem stałym części mokrej maszyny papierniczej

6. Projekt, wykonanie i uruchomienie agregatu hydraulicznego linii do konfekcjonowania papieru,

7. Remont, modernizacja i rozbudowa agregatu hydraulicznego prasy zaklejającej maszyny papierniczej

8. Remont modernizacja i rozbudowa agregatu hydraulicznego nawijarki maszyny papierniczej

9. Projekt, wykonanie i uruchomienie agregatu i instalacji do prasy głęboko tłoczącej o nacisku 650 Ton

10. Projekt wstępny i nadzór nad montażem modernizacji układu centralnego smarowania maszyny papierniczej

11. Serwis układu hydraulicznego i regeneracja siłownika prasy filtracyjnej

12. Projekt, wykonanie i testy bloku zaworowego sterowania hydraulicznego nawijarki maszyny papierniczej

13. Modernizacja układu hydraulicznego belownicy makulatury

14. Projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie bloku zaworowego sterowania hydraulicznego docisku elektrody zgrzewarki,

15. Projekt, dostawa elementów ,  montaż i uruchomienie instalacji hydraulicznej nawijarki (wykonanie w standardach amerykańskich)

16. Projekt, dostawa elementów,  montaż i uruchomienie instalacji hydraulicznej prasy szerokiego docisku maszyny papierniczej

17. Projekt, dostawa elementów,  montaż i próby instalacji hydraulicznej sekcji prasowej maszyny papierniczej

18. Remont (po pożarze) urządzenie ze sterowaniem pneumatycznym

19. Przygotowanie układu hydraulicznego do testów oraz udział w testach prototypu wału z regulowaną bombiastością maszyny papierniczej